Team

Frei Marco

Frei
Marco

Tel.: 079 593 43 81

E-Mail: mf@pkadvisory.ch

Schärer Dominik

Schärer Dominik

Tel.: 079 403 29 04

E-Mail: ds@pkadvisory.ch

Juerg Brubpacher

Brubpacher
Jürg

Tel.: 079 356 51 91

E-Mail: jb@pkadvisory.ch